O spoločnosti Megger

Meracia a diagnostická technika od elektrárne až po zásuvku

Meriame od roku 1889

Megger_historyMegger je celosvetový technologický líder a prémiová značka v oblasti meracej a diagnostickej techniky pre energetiku. Meno Megger je už viac ako 120 rokov pojem, pričom prvý krát bolo registrované ako ochranná známka v roku 1903.
Už v roku 1889 ovšem niesol prvý prenosný merač izolačného odporu toto označenie. Megger sa tak právom považuje za vynálezcu prvého megohmmetra a za výrobcu meracej techniky s najdlhšou tradíciou, pričom tento technologický náskok pretrváva dodnes.

Popri širokej palete  testerov elektrických inštalácií  je ďaľším významným produktovým segmentom skupiny Megger špecializovaná diagnostická technika pre VN a VVN-zariadenia, vychádzajúca zo skúseností renomovanej značky Programma. Do tretice ponúka Megger špecializované testery pre telekomunikačné aplikácie.

Okrem výrobného závodu v anglickom Doveri má skupina Megger výrobné závody v USA a vo Švédsku. Od polovice roku 2012 patrí do skupiny Megger aj značka SebaKMT- líder v oblasti meracej, lokalizačnej a diagnostickej techniky pre podzemné káblové a potrubné siete.

Spolu tak skupina Megger disponuje s viac ako 180 rokmi skúseností v oblasti vývoja a výroby špecializovanej meracej techniky a ponúka najširší sortiment komplexných meracích riešení od elektrárne až po zásuvku.

V našom portfóliu nájdete produkty pre nasledujúce aplikácie:
Testery elektrických inštalácii:
- Testery izolačných odporov do 10kV
- Testery zemných odporov
- Multifunkčné testery inštalácie
- Testery impedancie vypínacej sľučky, prúdových chráničov
- Testery spotrebičov
- Mikroohmmetre do 10A
- Multimetre a kliešťové testery

Diagnostická technika pre energetiku:
- Testery vypínačov VN a VVN
- Testery ochrán
- Zariadenia na diagnostiku transformátorov
- Mikroohmmetre nad 10A
- Testery batérií a UPS
- Prúdové zdroje pre primárne testy ochrán a vypínačov

Telekomunikačné testery
- testery siete ethernet
- testery a analyzátory metalických telekomunikačných liniek
- reflektometre na lokalizáciu porúch na kábloch

Meracia a lokalizačná technika pre podzemné inžinierske siete SebaKMT:
-
Zariadenia na lokalizáciu káblových porúch
- VN-skúšobné zdroje DC / AC / 0,1 Hz
- Zariadenia na lokálnu a integrálnu diagnostiku VN-káblov
- Kompletne vybavené káblové meracie vozidlá
- Zariadenia na identifikáciu káblov a fáz
- Lokátory podzemných vedení
- Testery kvality siete
- Telekomunikačná káblová meracia technika
- Lokátory únikov vody v potrubných sieťach
- Kamerové inšpekčné systémy na monitoring potrubí

Pridaj komentár

  • info.sk@megger.com Megger-linka: 0903 458 168
Top